Her finner du hvordan den politiske og administrative organiseringen i Alta kommune er: https://pub.framsikt.net/2021/alta/bm-2021-web_kommunestyrets_vedtak_21-24/#/generic/summary/9f57969a-5c87-49a1-8e7b-a8c57d74880d-cn

Samhandlingsarenaer både på overordnet og brukerorientert nivå mellom oppvekst og helse er igang. 

Prosjekter og nettverk

BTI - bedre tverrfaglig innsats. Tidlig identifisering av utsatte barn og unge.

Her kan du lese om prosjektet som har medført etableringen av "Se meg tidlig".

Alta kommune er med i RSK Vest-Finnmark (Regionalt samarbeidskontor for barnehage og skole). Her kan du lese om deres felles plan for utvikling

Her kan du lese mer om andre prosjekt Alta kommune deltar:

Bufdir skolelosprosjektet

Prosjekt Pårørendestøtte

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

 

Nettverk for alle kommunene i Troms og Finnmark for å jobbe sammen for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge. Les mer her.

Samarbeidsavtale mellom NAV og barneverntjenesten i Alta. Formålet med avtalen er å bidra til bedre koordinering og samordning av tjenester overfor barn, unge og familier som har behov for hjelp fra hjelp fra begge tjenester. Retningslinjene omfatter hjelp til familier i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon, som har behov for hjelp fra både barneverntjenesten og NAV-kontoret, og ungdom som mottar ettervernstiltak.