A A A

Samarbeidsavtale om Politiråd

politiråd

Tirsdag 25 juni ble det undertegnet samarbeidsavtale om Politiråd.

Det forebyggende arbeidet er det viktigste vi kan gjøre for å forhindre kriminalitet og legge til rette for et trygt samfunn. Gjennom nært og gjensidig forpliktende samarbeid skal kommune og politi ta et felles ansvar for god samhandling og videreutvikling av det forebyggende arbeidet.

Samarbeidet mellom Alta kommune og politiet i Alta skal bidra til å utvikle et trygt og robust lokalsamfunn, fange opp risikoer og igangsette virkningsfulle tiltak der det er nødvendig. Politi og kommune har et felles ansvar for at samarbeidet fungerer godt. Samarbeidsavtalen beskriver Politirådet, politikontaktens rolle, politiets tjenestetilbud og samordningen av de lokale kriminalitetsforebyggende tiltakene i Alta. Videre beskriver den hva kommunen og politiet bidrar med, og regulerer arbeidet på både strategisk og operativt nivå.

Vi gleder oss til videre samarbeid med Finnmark politidistrikt og Alta lensmannsdistrikt!

Skjema