A A A

Samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sametinget

samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget ble idag undertegnet av ordfører Monica Nielsen og sametingspresident Aili Keskitalo.

Samarbeidets formål er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samene og samiske forhold i Alta.

Samarbeidet skjer på frivillig basis mellom to likeverdige parter.

Les avtalen her (norsk versjon)
Les avtalen her (samisk versjon)

Endring av avtalen kan kun foretas av partene i fellesskap. Hver av partene kan si opp avtalen med 6 mnd varsel. Avtalen evalueres innen 01.10.2020

signering avtale

samling samarbeidsavtale

Alle foto: Knut Klevstad

 

Skjema