A A A

Samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Norges Arktiske Universitet.

Ordfører Monica Nielsen og Rektor Anne Husebekk

Torsdag morgen - åpningsdagen for Borealis og Finnmarskløpet 2020 - signerte Ordfører Monica Nielsen og Rektor Anne Husebekk en samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Norges Arktiske Universitet (UiT).

Alta har vært vertskap for høyere utdanning og forskning fra 1970-tallet. Fra 2013 ble Høyskolen i Finnmark en del av UiT.

Kommunen og universitetet, Campus Alta, har over mange år hatt samarbeid innen ulike områder, både knyttet til fagområder som for eksempel etter- og videreutdanning og skolesamarbeid, men også samarbeid tilknyttet Alta kommune sin rolle som vertskommune. Dette har vært svært viktig for partene, men ikke minst også viktig for hele regionen. Partene ser mange felles utviklingsmuligheter i et videre samarbeid der både teknologi, helse og samfunnsutvikling er sentrale elementer.

En ny vertskommuneavtale som ble signert i dag, danner derfor et godt grunnlag for et videre samarbeid også i årene som kommer. 

Les hele avtalen her

Intervju i isskulpturparken

Skjema