A A A

Saga skole

Virksomhetsinformasjon

Saga skole er en 1-7 skole med 2 paralleller med 228 elever (pr. desember 2020).

SFO har en kapasitet på ca. 70 barn (pr. august 2020)

Vi ligger på østsiden i Alta. Naturen ligger rett utenfor skolebygningen med mange muligheter for aktiviteter. 

Skolens visjon er: «I samarbeid med foreldre skal skolen være et trygt sted som stimulerer barnas nysgjerrighet og lærelyst. Alle skal være inkludert i fellesskapet»

Viktige elementer for å nå målet er:

SAMARBEID - TRYGGHET - INKLUDERING – LÆRING = STIL

Kontaktinformasjon

Adresse: Aspebakken 17-19, 9517 ALTA
Telefon: 78 48 18 40
Epost: postmottak.saga.skole@alta.kommune.no

Fungerende Virksomhetsleder:
Einar Lyng Johansen (rektor)
Telefon: 78 48 18 49
Epost: EinarLyng.Johansen@alta.kommune.no

SFO-leder: Elin Isaksen
Telefon: 78 48 18 45
Epost: Elin.Isaksen@alta.kommune.no

 

Hjemmeside: http://www.saga.skole.no/

Mer om Saga skole