A A A

Røykeloven

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Miljø og helse

Beskrivelse

Lov om vern mot tobakksskader (røykeloven) trådte i kraft i 1973, og det ble sist gjort endringer i loven 1. juni 2004. Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.

For informasjon om røykeloven vises til dokumentet: "Røykeloven- informasjon"

Miljørettet helsevern i Alta kommune er tillagt tilsynsansvar for de deler av røykeloven som omfatter områder der publikum har adgang. Vi samarbeider med Arbeidstilsynet som har ansvar for de deler av lovverket som gjelder arbeidsplasser.

Vi er også medvirkende til annet tobakksforebyggende arbeid:

  • røykfrie arenaer (skole, barnehage, idrettsarrangement)
  • røykfrie inngangsparti
  • forebygging av røykestart
  • røykeslutt (ungdomsskoler- FRI)
  • forum for røykfrihet i Finnmark

Målgruppe

Hele befolkningen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Røykeloven- informasjon

Partnere

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
Andre opplysninger
Gyldig til
2030-12-31