A A A

Røykeloven

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse
  - Miljø og helse

  Beskrivelse

  Lov om vern mot tobakksskader (røykeloven) trådte i kraft i 1973, og det ble sist gjort endringer i loven 1. juni 2004. Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.

  For informasjon om røykeloven vises til dokumentet: "Røykeloven- informasjon"

  Miljørettet helsevern i Alta kommune er tillagt tilsynsansvar for de deler av røykeloven som omfatter områder der publikum har adgang. Vi samarbeider med Arbeidstilsynet som har ansvar for de deler av lovverket som gjelder arbeidsplasser.

  Vi er også medvirkende til annet tobakksforebyggende arbeid:

  • røykfrie arenaer (skole, barnehage, idrettsarrangement)
  • røykfrie inngangsparti
  • forebygging av røykestart
  • røykeslutt (ungdomsskoler- FRI)
  • forum for røykfrihet i Finnmark

  Målgruppe

  Hele befolkningen

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Røykeloven- informasjon

  Partnere

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Miljørettet helsevern
  Telefon:78455437
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2030-12-31