Vi har tre avdelinger. En 0-3 år og to 2-6 års avdelinger. 

Vi jobber kontinuerlig med at vårt miljø skal være preget av trygghet og trivsel der glede, humor, kreativitet og omtanke for hverandre settes høyt.