A A A

Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Vest-Finnmark

oppdrett

Alta kommune og Vest-Finnmark Regionråd har gjennomført en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen, som synliggjør ringvirkningene for lokalsamfunnet næringen gir.

Analysen er gjennomført av konsulentselskapet Noodt & Reiding.

Sluttrapporten kan du lese her

Skjema