A A A

Rigmor Endresen blir ny virksomhetsleder for Bygg og eiendom.

Rigmor_Ingress+BygEid
Rigmor Endresen er ansatt i stillingen som virksomhetsleder Bygg og eiendom. Endresen har siden 2011 vikariert som virksomhetsleder ved Bygg og eiendom etter at tidligere leder John Suhr gikk over i en prosjektstilling ved samme virksomhet.
Endresen har vært ansatt i Alta kommune siden 1995, og er sannsynligvis kjent for de fleste. Hun har siden 2000 og frem til hun tiltrådte vikariatet som virksomhetsleder vært seksjonsleder for Renhold, en seksjon under virksomhet Bygg og eiendom. Lang fartstid på virksomheten og i Alta kommune har gitt henne meget god innsikt i organisasjonen og dens arbeidsoppgaver.
Endresen er i tillegg en samfunnsengasjert mor og bestemor. Hun har tidligere sittet i kommunestyret, og i administrasjonsutvalget i Alta kommune, i tillegg har hun tidligere vært tilknyttet både likestillingsutvalget og forhandlingsutvalget i kommunen.
Endresen er på fritiden aktiv med styreverv i flere foreninger, og er også fylkesleder i personskadeforbundet.
Drift og utbygging har dermed sikret seg en driftig og engasjert virksomhetsleder klar for å takle de utfordringer virksomheten Bygg og eiendom måtte møte fremover.

Skjema