A A A

Richard har fått jobben med å overvåke drikkevannet i Alta

Richard+Raanes-Bendiksen1

Alta er kjent for sitt gode drikkevann, og slik vil man fortsette å ha det. Derfor er Richard Raanes-Bendiksen ansatt.

De aller fleste har fortsatt sommerens forurensa drikkevann i Askøy friskt i minne. I sommer ble innbyggerne svært syke og man fant etter hvert ut at det var E. Coli og flere andre tarmbakterier i Kleppe Vannverk.

Slike hendelser vil man helst unngå. ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og beredskapsplaner er svært viktige forebyggende tiltak. Selv om Alta kommune har dette på plass kreves det kontinuerlig oppfølging av vannverke. Derfor ble Raanes-Bendiksen ansatt, som starta i jobben 1. august.

– Askøy-hendelsen viste tydelig viktigheten av dette arbeidet og hva som skjer dersom det ikke blir gjort, sier han.

Sikker vannforsyning

Raanes-Bendiksen vil ha ansvaret for det forebyggende,- risikoreduserende,- og beredskapsmessige arbeidet innen vann og avløpstjenesten i kommunen.

I begynnelsen vil han revidere de eksisterende ROS-analysene og beredskapsplanene. Etter hvert skal det utarbeides nye for noen vannverk. På sikt vil også en del av jobben være å avhjelpe avdelingen med blant annet HMS-systemer, forteller han. 

– Kommunalteknikk arbeider med målsetningen om at vi til enhver tid skal ha en sikker vannforsyning med rent, nok og godt vann til abonnentene i kommunen. Samt at avløpsanleggene skal effektivt og sikkert samle opp, transportere og rense avløpsvannet før det slippes ut.

Han forteller at vannverket i Alta er relativt nytt i forhold til landet forøvrig.

Trives i Alta

Raanes-Bendiksen kommer opprinnelig fra Bjerkvik, er gift og har to barn. Sammen flyttet de fra Tromsø til Alta i sommer. Og han trives i jobben.

– Nå har jeg så vidt begynt jobben med å revidere- Frem til nå har det vært mye lesing for å få oversikt. Jobben kjennes bra og jeg har kommet til en veldig hyggelig avdeling med flotte folk.

– Alta er kjent for sitt gode drikkevann. Kjenner du presset?

– Det er absolutt en tittel vi vil beholde, så ja.

Skjema