A A A

Revidering av scooterløypenett

snescooter

Alta kommunes søknad om endringer i løypenettet for snøskuter er til behandling hos fylkesmannen. Kommunen regner med svar på vår søknad i høst, og at endringene gjennomføres denne sesongen.

Skjema