I påvente av et så normalt samfunn som mulig har vi holdt igjen arbeidet for å få innspill til innhold i Kulturplan som skal gjelde i neste 12-års periode for Alta kommune.  Hvert fjerde år har planen en omfattende gjennomgang. Vi ber om innspill til innhold i vid forstand.  Planprogrammet er vedtatt. Det «overskriftene» står slik de er i vedlagte planprogram. Innholdet går vi i gang med nå.  

Planprogram kultur

Vi ber om innspill innen 15. januar 2022. 

Innspill sendes inn digitalt her