A A A
Info

Retningslinjer for bruk av bilder fra Alta kommune

Alta kommune tilbyr bilder for fritt bruk når følgende betingelser er oppfylt.

Bildene kan kun benyttes i forbindelse med profilering av aktiviteter og tilbud i Alta og Finnmark på en positiv måte. Det omfatter profilering i trykksaker, norske og utenlandske (eks. annonser, brosjyrer, magasiner og aviser) og i alle digitale medier. 

Fotograf skal alltid krediteres ved bruk av bildene. For eksempel Foto: Jens Nilsen eller Foto: Alta kommune

Krediteringen skal som hovedregel skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via mouse-over funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig. Øvrig plassering av kreditering, der ikke noe av dette passer, kan avtales spesielt. 

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke endres eller gjengis på en måte som gjør at Alta kommunes anseelse blir krenket.

Bildene kan ikke brukes på en støtende måte eller i en støtende sammenheng. Som et eksempel, er det ansett som støtende hvis et bilde vises med eller på produkter som selges i den hensikt å gi overskudd (blant annet plakater, postkort, kart, spill, nøkkelringer og lignende).

Til bildearkiv: https://www.skyfish.com/p/alta

Kontakt:
For spørsmål eller kommentarer vedrørende bilder eller hjemmesiden generelt kontakt:
Alta kommune, Servicesenteret
Tlf. 78 45 50 00
postmottak@alta.kommune.no

Skjema