A A A

Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere

bok

Administrasjonsutvalget har 9.mars 2011 godkjent retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere. Vedlagt følger også to sjekklister som beskriver arbeidsgivers ansvar og rettigheter og plikter som arbeidstakeren selv har. Formålet er å sikre at kommunen har gode og trygge ansettelsesforhold og følger gjeldende lovverk. Retningslinjen med sjekklister gjelder for alle virksomheter i Alta kommune og også når kommunen er oppdragsgiver.

Retningslinjen gjelder for alle virksomheter innenfor Alta kommune når det skal ansettes utenlandsk arbeidstaker og også når kommunen er oppdragsgiver.

Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere

I tillegg til retningslinjen er det utarbeidd to sjekklister:

Sjekkliste for arbeidsgivers ansvar ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere

Sjekkliste for utenlandsk arbeidstaker som skal ansettes i Alta kommune

Skjema