A A A

Resultater fra ungdata undersøkelsen 2017

Ungdata

Her kan du laste ned nøkkeltall fra undersøkelsen.

Ungdata.jpg

Like før påske besvarte ungdomsskoleelevene i Alta på en anonym undersøkelse. Dette omfattet både eget liv på skole, på fritid, relasjoner med venner, familie, hvordan de selv opplever sin egen helse samt mye mer. Nå er svarene sammenfattet i en rapport som også viser hvordan Alta sine svar er sammenliknet med resten av landet.

Rapporten kan du i sin helhet laste ned her, pdf versjon..

Både før og etter sommerferien vil Alta kommune gjennomføre samarbeidsmøter hvor resultatene er utgangspunkt for videre diskusjoner for eventuelle satsinger fremover.

Skjema