Ønsker du at Finnmark fylke skal slås sammen med Troms fylke?

1. Ja - Juo: 12,3%

2. Nei - In: 87%

3. Blank - Guorus: 0,7%

 

For mer info se Finnmark fylkeskommune sine nettsider: www.ffk.no