Innbyggerne i Alta har hatt tre alternativer å stemme over; være en del av Finnmark, være en del av Troms eller levere blank stemme.
 
Dette ble resultatet:
Totalt har 6470 altaværinger stemt i løpet av perioden. Totalt er det 17.096 stemmeberettigede i Alta kommune. Det er en oppslutning på 37,85 prosent.
Det har vært forhåndsstemming på rådhuset og Amfi. På valgdagen var det stemmelokaler på Alta rådhus, på Elvebakken, i Bossekop, på Kviby og i Talvik. I tillegg har det vært mulig å stemme via brev.
 
Ordfører Monica Nielsen sier dette er et relativt godt resultat.
- Hvis vi ser dette resultatet opp mot ordinære kommunevalg, så er det tilfredsstillende. 
 
Det er 50.06 prosent (3239 personer) som har stemt for at Alta skal være en del av Finnmark og 48,16 prosent (3116 personer) ønsker at Alta skal være en del av Troms. 1,78 prosent (115 personer) har levert blank stemme.
Tverrpolitisk utvalg, som har hatt delegert myndighet fra Kommunestyret til å gjennomføre folkeavstemningen har gjennomgått stemmegivningen og valgresultatet er godkjent av utvalget.
 
Dette skjer videre:
Nå har altaværingene stemt og gitt politikerne retning. Førstkommende fredag, 13. mai, skal Kommunestyret behandle saken. 
 
Partiene i tverrpolitisk utvalg, og også andre politisk partier i Alta, har ønsket å lytte til innbyggerne i spørsmålet om Altas fremtidige fylkestilhørighet.
 
- Det er på bakgrunn av det forventet at kommunestyret fatter et vedtak som avslutter saken om Alta skal søke seg til Troms, sier ordfører Nielsen.