A A A

Resertifiseringskurs på hjertestarter

Hjertestarter

I uke 14 avholdes resertifiseringskurs på hjertestarter for Alta brannvesen, i regi av Norsk Luftambulanse. Kurset avholdes mandag-torsdag.

Alta Brannvesen har en hjertestarter som i sin tid ble gitt brannvesenet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, gjennom prosjektet Tidlig hjertestart.

Norsk Luftambulanse lanserte i 2002 sitt prosjekt Tidlig hjertestart. Bakgrunnen for prosjektet var at mellom 5.000 og 6.000 personer får uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, og målet var å øke beredskapen ved hjertestans utenfor sykehus. I de fleste kommunene er det brannmannskapene som har tatt imot hjertestarter og opplæring. Førsteresponsgrupper som disse har vist seg å være et viktig supplement til helsetjenesten, spesielt i kommuner med få akuttmedisinske ressurser. Alle kommuner i Norge fikk tilbud om å delta i prosjektet. Alta kommune var en av kommunene i prosjektet.

Hjertestarter ble i prosjektet tildelt kommuner som ikke hadde tidlig tilgang på hjertestarter, og man så at det var lurt å tildele til brannvesen med kasernert brannmannskap som kunne brukes til å bistå helsevesenet i kommunen. Brannmannskapene fikk gratis opplæring ved utlevering, og får i tillegg resertifisering hvert år fra luftambulansen. Treningen består også av opplæring i hvordan infarkt utvikler seg, og å kunne se symptomene på dette som opptrer forskjellig avhengig av om pasienten er kvinne eller mann. Brannmannskapet får også trening i å kunne gi oksygen og drive gjenoppliving i påvente av ambulansepersonell og lege (førsteresponsgruppe).

Livredning med hjertestarter

Bilde fra kurset i 2013.

Skjema