A A A

Rekruttering av stemmestyremedlemmer

Valg

VALG

13. og 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I den anledning trenger vi personell til å jobbe på forhåndstemmemottakene og i valglokalene på valgdagen. 

Alle som jobber med valg vil få opplæring i de oppgaver de skal utføre. For å jobbe som valgmedarbeider må man fylle 18 år i løpet av 2015.

Alta kommune trenger omlag 15 nye valgmedarbeidere til valglokalene i sentral Alta, samt forhåndstemmemottak på AMFI Alta.

ARBEIDSTID:
- Forhåndstemmemottak:
Hverdager 10:00-18:00 + lørdager 10:00-15:00 fra 10. aug. til 11. sept.
- Valglokalene:
16:00 - 20:00 søndag 13. sept.
09:00 - 20:00 mandag 14. sept.

LØNN/GODTGJØRING:
Det utbetales godtgjøring etter egne satser og det kan søkes om tapt arbeidsfortjeneste for de som ikke har fri med lønn. (Kommunalt ansatte får som regel fri med lønn for å arbeide med valg)   

ARBEIDSOPPGAVER:
Eksempler på arbeidsoppgaver i et valglokale:
- Ta imot velgere til avkryssing i manntallet.
- Stemple stemmeseddelen
- Passe på urna
- Fylle på stemmesedler i avlukkene
- Vise/veilede velgere til avlukker og avkryssing
- Være dørvakt
Etter stengetid kl. 20:
- Rydde lokalet
- Brette ut stemmesedler
- Telle stemmesedler
- Pakke ned stemmesedler

 

PÅMELDING:
Send mail for å søke om å bli valgmedarbeider til: postps@alta.kommune.no
Oppgi navn, bostedsadresse, fødselsdato og telefonnummer i mailen.

BEHANDLING AV SØKNADER:
Vi starter opp behandlingen av søknader i mai måned, og holder på til behovet er oppnådd. Alle som har meldt seg vil få tilbakemelding på e-post med mer informasjon etter påmelding.

Lurer du på noe, kan du kontakte Politisk sekretariat: 78 45 51 96

 

Kontaktperson: Charlotte Brekkan Sætrum

Valg
Valg

Skjema