A A A

Reisetilskudd til individuelle idrettsutøvere - frist 1. desember

Kaiskuru+ski%2C+ingress

Tilskuddet gjelder for alle individulle idrettsutøvere som har deltatt i nasjonale stevner/mesterskap og er medlem av en klubb i Alta. Husk søknadsfristen 1. desember.

Tilskuddsperioden er fra 1. desember det ene året og ut november det påfølgende år. Tilskuddet blir dermed betalt ut på etterskudd. Det er klubben som søker og eventuelt får tilskuddet. 

Det kan søkes elektronisk eller pr. post. Det  må legges ved resultatlister.

For flere opplysninger og søknadsskjema

Skjema