A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknadsfrist

  1. april

  Søknaden sendes til

  Alta kommune Kultursektoren Postboks 1403 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknadene behandles av kommunalleder kultur på delegasjon fra Hovedutvalget for oppvekst og kultur

  Saksbehandlingstid

  3 uker

  Klagemulighet

  Vedtaket kan påklages til Hovedutvalget for oppvekst og kultur i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus

  Kontaktpersoner

  Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
  Tittel:Førstekonsulent
  Telefon:78455382
  Mobil:41904276
  Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-01