A A A

Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere

 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknadsfrist

  1. desember. Tildelingsperiode 1. desember det ene året og ut november det påfølgende år.

  Søknaden sendes til

  Alta kommune
  Kultursektoren
  Postboks 1403
  9506 Alta

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknadene behandles av kommunalleder kultur på delegasjon fra Hovedutvalget oppvekst og kultur

  Saksbehandlingstid

  3 uker

  Klagemulighet

  Vedtaket kan påklages til Hovedutvalget for oppvekst og kultur innen tre uker fra mottaksdato, i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2007-02-19 09:31
  Oppdatert:
  2020-06-11 10:07
  Gyldig til
  2021-12-01