A A A
Skistadion

Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere - søknadsfrist 15. desember

Tilskuddet gjelder for alle individuelle idrettsutøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap og er medlem av en klubb i Alta. Søknadsfrist 15. desember.

Ordningen med reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere gjelder for utøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap og som er medlem i en klubb fra Alta. Tilskuddsperioden er fra 1. desember det ene året og ut november det påfølgende år. Tilskuddet blir dermed betalt ut på etterskudd. Det er klubben som søker og eventuelt får tilskuddet.

Det kan søkes elektronisk eller pr. post. Resultatlister legges ved som vedlegg. 

For flere opplysninger og søknadsskjema se Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere.

På grunn av seint annonsering så er søknadsfristen utsatt til 15. desember, mot normalt 1. desember.

 

 

Skjema