Klubber som har utøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap kan søke om reisetilskudd. Tilskuddsperioden er fra 1. desember ene året til ut november det påfølgende år. Tilskudd blir dermed betalt ut på etterskudd. Det er klubben som søker og eventuelt får tilskuddet.

Søknaden sendes elektronisk og resultatlister legges ved. 

Flere opplysninger og søknadsskjema.