A A A

Reinsdyr i Alta

rein

Reindriftsutøverne i Alta kommune ønsker dialog med befolkningen i Alta.

Har du spørsmål om rein og reindrift for eksempel kalvingstid, reinkjøtt, duodji, skader på rein, reinpåkjørsler, rein i bebyggelse og dyrket mark osv. kan du gjøre det med å ta kontakt med Distriktsformannen i det aktuelle reinbeitedistriktet.

Oversikt over kontaktpersoner

Kart for distriktene finnes på fylkesmannens kartside.
Velg reindrift > reinbeitedistrikter

Du kan finne mer info på landbruksdirektoratets hjemmeside.
Velg reindrift i menyen.

Statnett har også laget en læringsfilm om reindrift. Du kan se den her

 

Reindriftsutøverne ønsker alle en fortsatt god sommer
 

Skjema