A A A

Reinflyttingen er i gang og naturen våkner til liv

rein

Nå er reinen på tur fra vinterbeiteområdene på vidda til sommerbeiteområdene ute ved kysten.

Når reinsdyrene nærmer seg Alta så er de slitne og sårbare, reinsimla er drektig og vil føde i disse tider. Samtidig er våren tiden da naturen våkner til liv, og med det følger andre faremomenter som rev, jerv, gaupe og ørn som en utfordring for reindrifta.

Det betyr at befolkningen i Alta må ta ekstra hensyn til reindrifta ved å unngå konflikter og vi skal ta ekstra hensyn til naturen i hekke og yngletid.

Kos deg ut på tur uten konflikter - Husk båndtvangen

Har du spørsmål og ønsker nærmere dialog med reinbeitedistriktene?

Kontaktpersoner reinbeitedistriktene

Kart reindrift

Skjema