A A A

Regnskap

Virksomhetsinformasjon

Avdelingen Regnskap har ansvar for:

  • Regnskap
  • Innkjøp
  • Eiendomsskatt
  • Innfordring

Avdelingen ivaretar all løpende regnskapsarbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører, kunder, innfordring, utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser.

Avdelingen har ansvar for periodiske avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, bankforbindelser, administrasjon av innlån, samordning/tilrettelegging av kommunale innkjøp til driften og eiendomsskatt.

Avdelingen har også ansvar for regnskapet til Alta kirkelige Fellesråd.

Kontaktinformasjon

Hovedbankkonto 4901.07.00190

Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta
Epost: postmottak.lonn@alta.kommune.no

Leder: Kathrine Ernstsen Leinan
Tlf: 78 45 53 60 / 414 66 332
Mail: katlei@alta.kommune.no

Mer om Regnskap