A A A

Reglementer og delegasjoner

Vedtatt den 21.04.16. Oppdatert 30.11.17
 
Delegasjonsreglement
Vedtatt i kommunestyret 07.02.17. Revidert 19.02.19
 
Revidert 19.02.19
 

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019
Vedtatt i kommunestyret 14.12.2016

Skjema