A A A

Realfagutstilling

Kunnskapsministeren+i+realfagsdialog

Barnehagene i Alta har jobbet målrettet med realfag som tema dette året. I den forbindelse vil vi lage en utstilling hvor barnehagene får vist frem hva det har jobbet med. 

Utstillingen åpnes med en markering 6. juni 2019 kl 1200 på Alta Rådhus. 

Program:

Velkommen v/ Rikke Raknes Kommunalleder

Åpning

Tale ved Trond Einar Persen

Boller og brus

 

Barnehagene i Alta har utviklet strategiplanen "Sammen om det viktigste". Tiltaksplanen for 2018-2019 er Realfag, der alle barnehagene har jobbet sammen med å øke kompetansen hos både barn og voksne. 

Realfagsplan.png

Som en del av tiltaket fikk vi også tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til å lage en utstyrskasse til alle barnehagene. Alle barnehagene har i tillegg til kassen fått kursing, og jobbet i nettverk for å lære å bruke ustyret. 

Bilde av realfagsmateriell

Som en del av dette har også 3 av itbedriftene i Alta kommet på banen. Programmering og Algoritmisk tenking er en del av fremtiden for våre barn. Så Serit Eltele, Atea og Smartdok har sponset en Beebot til hver av barnehagene, og Vitensenteret følger opp med kompetanseheving i bruk av den programmerbare bien. 

Programmerbar bie

 

 

Skjema