A A A

Reåpning av barnehager

barn med sekk og sykkelhjelm

Mandag 20. april reåpnes alle barnehagene våre. Vi ser frem til å komme i drift igjen, og ønsker både barn, foreldre og ansatte velkommen tilbake!

Barnehagene er viktige. De har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling, og er også helt sentrale for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Det er ikke vist at fravær i barnehage er et effektivt tiltak for å bremse smittespredning. Derfor er en forsiktig gjenåpning av barnehager og skoler et viktig tiltak for at samfunnsdriften kan opprettholdes i en pandemi, og for at barn skal få omsorg, læring og utvikling.

Siden regjeringen la frem en nasjonal veileder for reåpning og videre drift av barnehager onsdag som var, har vi jobbet på spreng med å finne ut hvordan vi skal gjøre det her i Alta. Men utgangspunkt i den nasjonale veilederen har vi gjort våre egne risikoanalyser, og vi er klare til oppstart mandag morgen. Det vil være noe variasjon fra barnehage til barnehage hvilke tiltak som iverksettes, så hold kontakt med din barnehage for nærmere detaljer.  

Når vi nå åpner, er det særlig tre ting vi har fokus på:

  • God hygiene: god hånd- og hostehygiene, og godt renhold
  • Redusert kontakthyppighet: øke avstand mellom personer, redusere antall barn som er tett sammen, og færre møter og samlinger.
  • Syke personer skal ikke være i barnehagen: dette gjelder både barn, foreldre og ansatte 

Mange lurer nok på om det er trygt å åpne. Rådene fra Norges fremste eksperter på området sier at det er det når de ulike smitteverntiltakene tas i bruk. Det betyr at selv om vi åpner alle barnehager, vil ikke driften være som før.

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte. Barn og ansatte vil bli delt inn i mindre grupper (eller kohorter som er ordet de bruker i veilederen). De skal være sammen med de samme barna og den samme voksne hver dag. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretar man barnas behov for omsorg samtidig som man begrenser mulighet for smittespredning.

Alle barnehager vil nå i oppstarten og de kommende 2 ukene ha redusert åpningstid. I utgangspunktet har vi satt åpningstid fra 0800 til 1500 som ramme, men det vil kunne variere noe fra barnehage til barnehage. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for foresatte, men vi får ikke til å gjennomføre de smittereduserende tiltakene med full åpningstid. Håper dere, og de ulike arbeidsgiverne der ute, viser fleksibilitet slik at vi får dette til på en god måte for alle parter.

Vi kommer også i større grad enn vanlig ta i bruk uteområdene våre, og tidspunkt og rutiner for henting og levering vil bli regulert. Videre vil det være noen restriksjoner på mat, og vi ønsker at ungene spiser frokost hjemme og at de selv har med mat så sant annen informasjon ikke kommer fra barnehagen. Videre forsterker vi renholdet på alle vis gjennom dagen, og har fortløpende fokus på håndvask og «armkroknys».

Igjen – ta kontakt med din barnehage for nærmere detaljer, og velkommen tilbake!

Veilederen finner du her

Det er også utarbeidet en egen film tilpasset barn og en film med informasjon til voksne. Dette er veldig informative og fine filmsnutter å se på før oppstart i barnehagen.
Filmene finner du her

Videre er det utarbeidet informasjon til foreldre/foresatte for å formidle hva som er viktig å tenke på nå når barnehagene åpner igjen.
Informasjonen er også oversatt til mange ulike språk, og alt finner du her 

Skjema