A A A

Måling av radon

skur

Det er krav til radonmålinger ved utleieboliger samt skoler og barnehager. Radon bør måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april.

Hvordan måle radon i egen bolig?
Radon kan måles både med sporfilm og elektroniske måleapparater, fremgangsmåten er den samme.
For å bestille måleutstyr tar du kontakt med et firma som selger radonmålinger. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester.
Å måle radon med sporfilm er en enkel og grei metode. For de aller fleste er også sporfilm den rimeligste måten å måle radon. Sporfilmer kan sendes i posten, og du gjennomfører målingen enkelt selv. Etter at målingen er gjennomført, får du en målerapport tilbake med ferdig utregnede årsmiddelverdier. Det er også sporfilmlaboratoriet som er ansvarlig for at målingen er kvalitetssikret.

Norsk radonforening har en medlemsliste over mange radonfirmaer.
Før bestilling av radon bør man stille følgende kontrollspørsmål

* Tilbyr dere radonmålinger som følger Statens stråleverns måleprosedyre for radon i boliger?
* Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder?
* Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset?
* Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?
* Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger?
* Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?

Fakta om radon:
Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når radongassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Spesielt om utleieboliger, skoler og barnehager:
Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak.

Å stille krav til radonnivå i utleieboliger er nytt. Når det gjelder skoler og barnehager er kravene i strålevernforskriften en styrking av allerede gjeldende regulering i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Måleprosedyre for radon i boliger (2013)
Leier du ut bolig? Informasjon til utleier
Leier du bolig? Informasjon til leietaker

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager (2015)

Publikasjoner
Kartlegging av radon i Alta kommune


Mer informasjon
Statens strålevern har følgende hjemmeside: www.nrpa.no
 


 

Skjema