Budsjettet for det kommende året er bindende mens økonomiplanen er retningsgivende.

Digital versjon av forslag til budsjettet kan sees her

PDF versjonen kan leses her

Detaljering av rådmannens forslag

Spørsmål og svar til rådmannens forslag

Politisk behandling 
Budsjettet skal nå til behandling i alle utvalg og råd. Kommunestyret skal behandle budsjettet den 10. desember 2021.
Det er kommunestyret som gjennom sine prioriteringer og vedtak fastsetter kommunens økonomiske rammer for perioden 2022-2025.

presentasjon av budsjett