A A A

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Kalkulator%26nbsp%3Bog%26nbsp%3Bpenn
Rådmannen har offentliggjort sitt forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Vedlagt ligger dokumentet, og presentasjonen som ble holdt for økonomiutvalget og pressen.

Skjema