A A A

Publikumstjeneste om vaksiner

Mine+vaksiner_100x75

Under www.helsenorge.no/selvbetjenening finner du samlet tilgang til flere elektronisk tjenester.

 

Folkehelseinstituttet lanserte 01.desmber en ny selvbetjeningstjeneste på nett- Mine Vaksiner.
 
Under finner du oversikt over vaksinene som er registrert på denne nettsiden.
 
Barnevaksiner: Alle som er født etter 1995 og senere, vil finne barnevaksinene sine på denne siden.
 
Reisevaksiner: Alle aldersgrupper vil finne reisevaksiner og andre vaksiner tatt i 2011 eller senere.
 
Pandemivaksine( svineinfluensa) som ble gitt i 2009 og senere. Gjelder alle aldersgrupper.
 
Kommer du fra et av prøvefylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark eller Hordaland, og er født i 1976 eller senere, kan du finne både barnevaksiner og andre vaksiner.
 
For å få tilgang til tjenesten, trengs elektronisk ID.
 
For mer informasjon se:  www.fhi.no/minevaksiner

Skjema