A A A

Psykisk helsehjelp for barn og unge

De aller fleste av oss opplever vansker i løpet av livet. Noen ganger kan det være lurt å snakke med en utenfor familien eller en annen enn en venn. Alta kommune har helsesykepleiere tilknyttet alle skolene i kommunen. Helsesykepleierne er en god samtalepart og kan lett kontaktes via skolen.

Tiltaksteamet tilbyr samtaler med utgangspunkt i kognitiv terapi og dialogisk samtalestruktur til barn og unge som opplever lettere psykiske vansker som engstelse, nedstemthet, livskriser mm.  

Les mer om kognitiv terapi her

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema