A A A

Psykiatri- og Rustjenesten

Virksomhetsinformasjon

Psykiatri- og Rustjenesten er en av fem avdelinger i Virksomhet Bistand i Helse og sosial. Psykiatri- og Rustjenesten har 45 årsverk, og gir tjenester til mennesker over 18 år som har psykisk helse og/eller rusproblematikk. Avdelingen har ulike bemannede botiltak til målgruppen. 

Mennesker med psykiske helse- og/eller rusproblemer har ofte svært ulike behov for tjenester. Enkelte har omfattende og sammensatte behov gjennom store deler av livet, mens andre trenger spesifikk hjelp i en kort periode.

Avdelingen har som mål at mennesker med komplekse helseutfordringer, skal ha et koordinert og sammenhengende tilbud, gjennom samhandling og samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger, NAV og andre tjenester i kommunen. 

Kontaktinformasjon

Adresse: Alta Helsesenter 2. etg, Hovedinngang
Telefon:  78 45 54 40
E-post: posths@alta.kommune.no

 

Mer om Psykiatri- og Rustjenesten