A A A

Psykiatri og rus

For å forebygge mulig spredning av koronaviruset er nå kontorene stengt for oppmøte. Det er opprettet en vakttelefon som er bemannet på hverdager fra 08.00 - 15.00

Avd. Psykiatri- og rustjenesten vil i en periode fremover holde kontorene stengt for oppmøte. Vi har opprettet en vakttelefon som betjenes mandag – fredag fra kl. 08:00 – 15:00.

Ved behov for kontakt med Avd. Psykiatri- og rustjenesten, ta kontakt med din kontaktperson pr telefon.  Dersom du ikke oppnår kontakt eller har en kontaktperson, ring vakttelefon.

Vakttelefon avd. Psykiatri og rustjenesten:

Telefon nr.: 957 74 969

Betjenes: mandag – fredag mellom kl. 08:00 – 15:00:

Dersom du ikke får svar vil vi ringe tilbake.

 

Skjema