A A A

Prosjektleder for boligsosialt arbeid tilsatt

informasjon
Alta kommune har opprettet et treårig prosjekt for å få mer fokus og koordinering av arbeidet som gjøres ift boligsosiale utfordringer – på tvers av sektorene.

Lise Birgitte Øfeldt startet i jobben 2.januar, og vil inngå i Avdeling for Samfunnsutvikling.

Lise Birgitte

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå i å følge opp Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk, følge opp årlige arbeidsplaner som inngås med Husbanken som følge av Partnerskapsavtalen som der er inngått og samtidig vurdere hvordan arbeidet kan videreføres på en god måte når prosjektperioden er slutt. Lise vil ha tett dialog med alle sektorer og enheter som inngår som en brikke i det totale bildet av boligsosialt arbeid.
Husbanken har bidratt med midler til finansiering av stillingen.
 
Du treffer Lise Birgitte i 3.etg på rådhuset i lokalene til ASU, eller du kan kontakte henne på tlf: 78 45 51 58/40 63 05 95 eller på mail LiseBirgitte.ofeldt@alta.kommune.no
 
For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Kommunalleder for Samfunnsutvikling Berit Erdal: 90109884, berit.erdal@alta.kommune.no

Skjema