A A A

Prosjektet den "Kulturelle spaserstokk"

Musiker%26nbsp%3Bi%26nbsp%3Bsiluett
Prosjektet den ”Kulturelle spaserstokk” inviterer kommunens innbyggere, barnehager, skoler, foreninger, kunstnere,sangere og artister til å delta!

Hvis det er noen som kunne tenke seg å opptre/underholde rundt omkring på institusjonene i Alta kommune, er det bare og snarlig melde sin interesse.

I Alta har vi et rikt og spennende kulturliv. Vi ønsker gjennom den ”Kulturelle spaserstokk” og kunne presentere deler av vårt rike kulturliv for beboere på institusjonene.
I 2009 gjennomførte vi 48 institusjonskonserter på våre sykehjem. For 2010 er vi godt i gang med planleggingen og konsertene starter opp i uke 4.
 
Til dere som føler dere har noe å bidra med.
Ta kontakt med Alta Frivillig Sentral på telefon 78 45 57 10 / 90 79 54 20 eller e-post:  post@alta.frivilligsentral.no
 
Les gjerne mer om prosjektet på vår hjemmeside: www.alta.frivilligsentral.no

Skjema