A A A

Grafisk profil

Grafisk profil side 1.PNG

 

Innholdsfortegnelse

 1. Kommunevåpen
 2. Regler for bruk av kommunevåpenet
 3. Bruk av ulike varianter
 4. Bruk av farger
 5. Beskyttelsesområde
 6. Nordlysbyen Alta
 7. Regler for bruk av Nordlysbyen Alta
 8. Bruk av ulike varianter
 9. Bruk av farge
 10. Typografi
 11. Bruk av bilder
 12. Postale trykksaker
 13. Brevark
 14. Konvolutter
 15. Visittkort
 16. Presentasjoner

Grafisk profil for Alta kommune. Utarbeidet av Vidar Thomassen. Har du spørsmål relatert til profilen, ta kontakt med Servicesenteret på telefon 78 45 55 00 eller på e-post: postmottak@alta.kommune

 

1. Kommunevåpen Alta kommune

Kommunevåpen.pngKommunevåpenet til Alta viser en stilisert pilspiss i sølv, på ett blått skjold. Kommunevåpenet ble laget i 1976 av kunstneren Arvid Sveen. Bakgrunnen for valg av motiv og farge til Altas kommunevåpen kan beskrives slik:

Formen

Altas kultur og næringsgrunnlag i historisk tid og nåtid:

1. Historisk tid Alta - Komsa - Kulturen. Formen er en stilisert pilspiss i kvartsitt - typisk for komsafunnene. Ett viktig redskap for opprettholdelsen av livet den gang.
2. Nyere tid Alta - Kåfjord. Altas storhetstid og store betydning for Finnmark representert ved kobbergruvedriften i Kåfjord.
3. Nåtid Bergverk som er blant Altas viktigste næringsveier i dag, særlig representert ved utvinningen av Altaskiferen.

Fargene

4. Sølv: Symboliserer fargene i Altas viktigste ressurser: skifer, mineraler og fisket i elv og hav.
5. Blått: Symboliserer fargene i Altas natur: havet, vidda, elva og beliggenheten langt mot nord.

Bruken av kommunesvåpenet er forbeholdt offisiell bruk for Alta kommune. All annen bruk skal avtales med Alta kommune.

 

2. Regler for bruk av kommunevåpenet

§1 Definisjon
Alta kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 9. juli 1976 er: I blått en sølv spydspiss. Flagg i blått en hvit spydspiss, i rektangulær form i forhold 4:3. Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner. Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§2 Generelle bestemmelser om bruk
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Annet bruk av våpenet er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§3 Bruk av våpenskjold
Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerker m.v.

§4 Bruk av kommuneflagg
Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers etter nærmere bestemmelse.

§5 Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.
Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere bestemmelse.

§6 Bruk av våpen i stempel og segl
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten. Segl kan fremstilles som oblatssegn til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter o.l.

§7 Våpenets utforming og utførelse
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, for eksempel plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proposisjoner.

Vedtatt av Alta formannskap i møte 06.01.82 – enstemmig

 

3. Bruk av ulike varianter

Kommunevåpenet skal alltid presenteres som vist i denne designmanualen. Den må aldri brukes i eller tilpasses andre former og skal ikke forvrenges. Kommunevåpenet skal normalt stå øverst til venstre og skal om mulig brukes i farge mot hvit bunn.

Kommunevåpenet skal ikke brukes i tilknytning til annen tekst enn "Alta kommune"-tekst og evt. virksomhetsnavn. Den bør ha en synlig og verdig plassering på alle flater den benyttes.

Det skal benyttes orignale filformater (vektorisert).

 

4. Bruk av farger

Kommunevåpenet skal gjengis i fargene blå-sølv, blå-svart, eller svart.

Tekst skal alltid være i sort farge. Når våpenet gjengis i disse fargene, skal bakgrunnen fortrinnsvis være lys. Våpenet skal ikke settes i hvitt på mørk bakgrunn. I énfargetrykk skal sort benyttes. Det er mulig å bruke både raster-versjon og heldekkende sort i våpenet.

 

5. Beskyttelsesområde

For at logoen skal fremstå klart og tydelig er det definert et beskyttelsesområde som gir logoen nødvendig
avstand til andre grafiske elementer. Området beregnes med utgangspunkt i kommunevåpnets bredde (a) på følgende måte:

• Beskyttelsesområde (b) skal til en hver tid være minst 3/4 del av kommunevåpenets bredde (fra logoens ytterste punkter).

• Når det brukes tekst i tilknytning til kommunevåpnet skal avstanden til teksten være minst 1/4 del av kommunevåpenets bredde (c).

 

6. Nordlysbyen Alta

Alta fikk i år 2000 bystatus, og har siden da brukt navnet "Nordlysbyen Alta". Byen assosierer seg med dette til noe av det mest praktfulle naturen har å by på. Nordlyset med sine mektige fargespill har i flere århundrer spilt en vesentlig rolle i folks overtro, og i nyere tid deres søken mot en vitenskapelig forklaring på fenomenet.

Verdens første Nordlysobservatorium ble etablert i Alta, på Haldde-toppen, i 1899. Grunnen til at Alta ble valgt som etableringssted for observatoriet var av den enkle grunn at det her var spesielt gode værmessige forhold med tørt klima, noe som økte sjansene betraktelig for å oppleve nordlys.

Logoen til Nordlysbyen Alta består av 9 streker som forestiller et nordlys. For å skape bevegelse er den laget i et forløp og bølger nedover. Denne logoen brukes ofte i lag med kommunevåpenet og derfor brukes samme blåfarge og samme skrifttype som i kommunevåpenet.

 

7 Regler for bruk av Nordlysbyen Alta

1. Nordlysbyen Alta er et beskyttet navn. Retten til bruk av navnet tilhører Alta kommune.

2. Logoen for Nordlysbyen Alta, er Alta kommunes eiendom.

3. All bruk av navnet og/eller logoen skal godkjennes av Alta kommune etter følgende retningslinjer:
a. Logo og navn skal kun brukes av firma, organisasjoner eller privatpersoner med adresse i Alta. Unntak kan gjøres for firma, organisasjoner eller privatpersoner bosatt utenfor kommunen, som samarbeider med firma, organisasjoner eller privatpersoner med adresse i Alta
b. Logo og navn tillates ikke brukt i sammenhenger som, etter Alta kommunes skjønn, er uforenelige eller i strid med målsetningene for Nordlysbyen.
c. Bruk av navn og logo på produkter, som pga type, kvalitet eller liknende, etter Alta kommunes skjønn, ikke er forenelige med målsetningene for Nordlysbyen, vil bli avslått. Alta kommune vil også kunne avslå bruk av navn og logo på produkter som vil konkurrere med allerede eksisterende produkter hvor navn og/ eller logo er brukt.
d. Logoen må ikke endres eller på annen måte bearbeides slik at form, farge, skrift eller andre elementer i logoen endres.
e. Logoen må ikke tilføres andre elementer, eller på annen måte blandes med andre elementer – skrift, bilder og grafikk.
f. Alta kommune kan kreve å få vurdere og godkjenne prøver på bruken av logo og navn på produkter, før produksjonen igangsettes.

4. Avgjørelsesmyndighet er delegert til rådmannen. Avgjørelsen kan ankes skriftlig. Alta kommunes formannskap er ankeinstans.

5. Der det stilles tvil om tolkningen av retningslinjene legges saken frem for formannskapet

 

8. Bruk av ulike varianter

 

Nordlysbyen Alta-logoen skal alltid presenteres som vist i denne

designmanualen. Den må aldri brukes i eller tilpasses andre former og skal ikke forvrenges. Som hovedregel skal midtstilt versjon brukes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bruk av farger

Fargene i logoen skal alltid gjengis korrekt. De spesifiserte fargeverdiene må derfor alltid oppgis når logoen skal reproduseres. Ulike gjengivelsesmåter, f.eks. papir eller metall, krever sine egne fargekoder.

Nordlysbyen Alta-logo skal gjengis i fargene blå-svart, svart eller blått. Tekst skal alltid være i sort farge. Når logoen gjengis i disse fargene, skal bakgrunnen fortrinnsvis være lys. Unntaksvis kan logoen settes i hvitt på mørk bakgrunn. I énfargetrykk skal sort benyttes. I sort-versjon er det mulig å bruke enten raster-versjon eller heldekkende sort.

 

10. Typografi

11. Bruk av bilder