A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Skjema

  Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

  Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

  Søknadsfrist

  Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året.

  Tilskudd til husdyr: Foretak skal søke både ved del 1 og del 2 av søknaden. Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfristen ved del 2 av søknaden er 15. oktober med telledato 1. oktober.
   
  Tilskudd til arealproduksjon: Foretak kan søke fra 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober.
   
  Dyr på beite: Du kan søke fra og med 1. oktober, og fram til søknadsfristen 15. oktober.
   
  Produksjon av frukt, bær, grønt og potet har søknadsfrist 15. oktober dersom produksjonen selges innen 15. oktober. For produkter som selges senere enn 15. oktober er kan du etterregistrere varene innen 10. januar året etter.
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Landbruksdirektoratet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Jordbruksseksjonen
  Telefon:78455120
  Epost:signe.olaussen@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune pb. 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Sandfallveien 1
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2024-12-31