A A A

Problemer med inneklimaet, hva kan gjøres?

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og ergonomiske forhold. Godt inneklima er viktig i alle typer bygg. Fuktskader og forekomst av muggsoppvekst i innemiljøer har i de senere år blitt vektlagt som risikofaktorer i arbeidet med å forebygge inneluftrelaterte helseplager.

Alta kommune ved kommuneoverlege og helsekonsulent har en rekke oppgaver innen inneklima, både som godkjennings- og tilsynsmyndighet for barnehager og skoler, som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med bolighygiene og inneklima i offentlige bygg 

Alta kommune kan føre tilsyn også i utleieboliger dersom inneklimaproblemet skyldes forhold som leietaker i liten grad kan påvirke. Utleier har hovedansvar for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Vi oppfordrer til at leietakere først kontakter utleier dersom det er uheldig inneklima i en utleiebolig.

Temaside om inneklima

Fysisk læringsmiljø - Inneklima og innemiljø (Utdanningsdirektoratet og NAAF)

 

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema