A A A

Private avløpsanlegg

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø
- Avfallshåndtering

Beskrivelse

Ikke alle eiendommer i Alta kommune har tilgang til offentlig vann- og avløpsnett. Steder uten offentlig nett omfatter blant annet Langfjord, Isnestoften, Mathisdalen, Kvenvik, Eiby, Lathari, Transfarelv, Årøya og Store Lerretsfjord. Avløpsvannet renses her lokalt ved hjelp av ulike renseløsninger. For å rense avløpsvannet lokalt må du ha en utslippstillatelse fra avdeling vei, vann og avløp.

Målgruppe

Private eiendommer uten offentlig avløpsnett.

Kriterier/vilkår

Renseløsninger
Godkjente private renseløsninger i Alta kommune kan være; Infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg, våtmarksfilter, biofilter for gråvann og tett tank for svartvann. Hvilken løsning som passer best for din eiendom avhenger av utslippskrav, lokale stedlige naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg. For å lese mer om ulike renseløsninger se Informasjonsside om mindre avløpsanlegg 
For oversikt over leverandører av private avløpsanlegg, se

Når må det søkes om utslippstillatelse?: 
- Ved alle utslipp av avløpsvann til grunn eller vassdrag
- Ved utslipp av avløpsvann til tett tank
- Ved vesentlig utvidelse/endring av eksisterende utslipp
- Ved utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte

Pris for tjenesten

Gjeldende gebyrregulativ

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Ved søknad om utslippstillatelse skal du benytte følgende skjema;
Søknad om utslippstillatelse for bolig-, fritids-, og annen bebyggelse

Veiledning til søknaden

Kravene som stilles til utslippet vil avhenge av brukerinteresser i området og eiendommens avstand til vann- og vassdrag. I nedbørsfeltene til Altas drikkevannskilder er utslippskravene strengest.

Som søker anbefales det at du tar kontakt med et foretak som kan stå ansvarlig for søknadsprosessen. Valg av avløpsløsning skal baseres på rapport eller beskrivelse fra et firma med dokumentert hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse.

Utførelsen av avløpsanlegg er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven §93e, og tiltaket må derfor søkes godkjent i Plan- og bygningsavdelingen. Arbeidene kan derfor ikke starte opp før igangsettingstillatelse er mottatt fra Plan- og bygningsavdelingen.

Søknad i samsvar med kravene til kommunen og forurensningsforskriften skal behandles av kommunen innen 6 uker.


 

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31