For marinakunder med strømavtale innføres en ordning der man betaler et fast årlig beløp som inkludere 750 Kwh, mens forbruk utover dette koster kr. 2,-/Kwh. Forøvrig holdes prisene for 2022 uendret. Nye priser gjøres gjeldende fra 1.1.2022.