A A A

Pressemelding fra LBK: Grilling skaper god stemning, men kan ende i tragedie

Landbrukets brannvernkomite

Grilling skaper hygge og glede, men kan fort ende i tragedie om man ikke tar noen enkle forholdsregler.
Bruk av riktig tennvæske og skikkelig slokking etter bruk er svært viktig.

Våren og forsommeren har slått skikkelig til i år med finvær over store deler av landet. Grillingen er selvfølgelig i gang for lenge siden.
God mat blir tilberedt sammen med familie og venner. Dessverre lar ikke brannene vente på seg. God stemning og hyggelig lag kan fort ende i tragedie
om man ikke tar noen enkle forholdsregler.
Lederen for Landbrukets brannvernkomité Pål-Arne Oulie understreker at det er særdeles viktig å bruke tennvæske beregnet på grill.
Brennbare væsker har svært forskjellige egenskaper. Rødsprit, whitespirit og bensin er væsker som flammer opp nærmest eksplosivt.
Brukes slike væsker som tennvæske på grill, kan det resultere i store brannskader på personer. Brann kan også smitte over på hus.
Bruk derfor kun tennvæske beregnet på grill og ikke tilfør mer tennvæske dersom det allerede er glør eller flammer i grillen, sier Oulie.

Bilde_grill og husbrann.jpg

Dersom man ikke slokker en grill, vil en grill av moderat størrelse kunne være varm i over 10 timer.
Etter grilling er det derfor viktig å slokke skikkelig.
Forsøk har vist at slokking av grillkull og grillbriketter krever en del vann. Bruker man ikke nok vann, vil vannet fordampe og glørne inne i
brenselet vil tenne grillen på nytt. Vær derfor nøye med å slokke skikkelig og sett grillen på et sikkert sted til du er sikker på at den er
helt slokket, sier Oulie, som ber folk følge grillvettreglene.

Grillvettregler:
Engangsgrill:
• Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
• Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
• Vær varsom ved opptenning av grillen.
• Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
• Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.
• Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill:
• Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
• Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
• Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
• Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
• Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling:
• All grilling skal foregå utendørs.
• Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
• Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
• For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
• Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Førstehjelp ved brannskader:
• Kjøl først ned den brannskadde kroppsdelen i kaldt vann i fem minutter.
• Hold deretter skadeområdet 20-30 minutter i lunkent vann (15-20 grader).
• Bruk eventuelt salve beregnet for brannskader.
• Klær over brannsårene fjernes så snart det lar seg gjøre.
• Tøy som sitter fast i brannsåret skal ikke fjernes med mindre det ulmer i tøyet.
• Kontakt lege.

Utfyllende tekst og bilder finner du på Landbrukets brannvernkomités nettsider: www.lbk.no.
Lenke direkte til praktisk råd finner du her: http://www.lbk.no/Praktiske-rad

Kontaktperson: Styreleder i Landbrukets brannvernkomité Pål-Arne Oulie 482 40 607

Skjema