A A A

Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité.

Landbrukets brannvernkomite

Bruk av ild utendørs medfører stort ansvar. Brenning av hogstavfall, halm og gress medfører et stort ansvar. Dessverre går det galt mange ganger.


Ilden kommer ut av kontroll og bolighus og driftsbygninger går dessverre tapt.
Landbrukets brannvernkomité oppfordrer bønder og skogeiere til å følge sjekklisten som er utarbeidet for denne typen arbeid.

Pressemelding:

I skog og landbrukssammenheng er det ikke uvanlig å fjerne dødt plantemateriale som skogsavfall, halm og gress ved å brenne det opp. Det er imidlertid forbundet med stort ansvar å tenne ild på denne måten. Hvert år går dessverre driftsbygninger og bolighus tapt som følge av at slik brenning kommer ut av kontroll.
Det er forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn som regulerer bruk av ild utendørs. Forskriften setter store krav til risikoanalyse før brenning finner sted. Det skal være en egen ansvarshavende for brenningen som skal utarbeide planer slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Allikevel går både driftsbygninger og bolighus tapt som følge av slik brenning. Pål-Arne Oulie oppfordrer bønder og skogeiere til å være ekstra forsiktige.
- Brenning av skogsavfall, halm og gress kan være nyttig for den videre produksjonen, men det er en risikofylt aktivitet. Alt ansvar ligger på den som utfører arbeidet. Nøye planlegging og vurdering av risiko før arbeidet starter er helt nødvendig. Dersom værforholdene endrer seg, for eksempel ved sterk vind, må arbeidet ofte avsluttes raskt, sier Pål-Arne Oulie, som er styreleder i Landbrukets brannvernkomité.
Oulie oppfordrer de som skal brenne til å følge Landbrukets brannvernkomités sjekkliste for slikt arbeid:
• Sjekk hvor tørt det er i omgivelsene rundt. Ved fare for brann bør kanskje brenningen utsettes, eller områder bør fuktes godt.
• Sjekk vindforholdene. Sterk vind kan føre til brannspredning på stedet. Det kan også føre til at gnister spres langt av gårde og antenner skog og bygninger.
• Fukting av områder og pløying kan være effektive metoder for å begrense brannområdet.
• Dersom man har gjødselsvogn eller liknende, bør slikt utstyr forhåndsfylles med vann, slik at det kan brukes raskt i slokkearbeidet.
• Om uhellet skulle være ute, kan det være nyttig å planlegge hvor en evt. brann bør stoppes bl.a. ved hjelp av naturlige hindringer. Brannvesenet vil antakelig kunne gi råd og veiledning.
• Husk å rydde utsatte områder for kjøretøyer, campingvogner osv.
• Legg ut slanger for slokking, der du ønsker å stoppe brannen.
• Brann i gress og lyng kan slokkes med såkalte tørre metoder. Det betyr at man bruker spesielle håndredskaper for å legge ned gress og lyng slik at brannen kveles. Brannvesenet kan gi råd om dette.
• Få gjerne med deg flere folk under brenningen. Skulle uhellet være ute må det handles raskt og effektivt og det kan bli behov for flere folk til å håndtere bl.a. slokkeutstyr.
• Vurder å avbryte brenningen ved værforandring for eksempel ved sterk vind.

Utfyllende tekst og bilder finner du på Landbrukets brannvernkomités nettsider: www.lbk.no.
Lenke direkte til praktisk råd finner du her: http://www.lbk.no/Praktiske-rad

Kontaktperson: Styreleder i Landbrukets brannvernkomité Pål-Arne Oulie 482 40 607

Kilde: Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité.

Skjema