A A A

Presentasjon av entreprenørskap for 8-trinns elever i Altaskolen

Felleslogo-for-prosjekt-Arbeid-og-entrep
Ca 70 elever fra ungdomsskolene var i dag samlet for å høre mer om hva entreprenørskap i ungdomsskolen kan være

Elevene fikk høre om Finnmarksquis UB fra Alta videregående og fra 3 elevbedrifter ved Sandfallet ungdomsskole. I tillegg fortalte Per Bye fra Alta videregående om mulighetene innenfor entreprenørskap i skolen.

 

Skjema