Slik foregår vaksineringen

Selve vaksineringen foregår i Finnmarkshallen (Adresse: Skoleveien 6, Alta),  inngang C. Det er merket med skilt på utsiden.

Les mer om tidspunkter her

Når du ankommer Finnmarkshallen blir du møtt av en parkeringsvakt, dersom du kommer med bil. Når du kommer inn er det venteareale til venstre og selve vaksineringen foregår i eget rom. 

Du blir hentet til din time.
Dersom du møter opp på drop in blir du møtt av personell som registrerer deg. 

Dette skjer under selve vaksineringen

 • Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.
 • Vaksinasjonen vil bli satt med sprøyte i overarmen. 

Viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

 • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
 • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
 • Ha på klær med ermer som er lett kan brettes opp.
 • Hvis du opplever bivirkninger

Etter vaksinasjon 

 • Etter at vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente i minst 20 minutter før du kan reise hjem. Dette for at du skal kunne bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.
 • De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.
 • Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine via melde.no. Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no, du finner det ved å klikke her.

Intervaller mellom vaksinedoser

Vær oppmerksom på at det må gå minimum en uke mellom koronavaksine og andre typer vaksiner.

Ungdom født 2003, 2004, 2005:
Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine, med 8-12 ukers intervall mellom dosene 
De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen 

Ungdom 5-15 år med alvorlig grunnsykdom:
Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine, med 8-12 ukers intervall mellom dosene 

Barn og ungdom født 2006-2009:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker 
Hvis dose 2 gis er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1

Barn født 2010-2016 og de i årskull 2017 som er fylt 5 år 
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker 
Hvis dose 2 gis er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1


3. dose : Til de som tilhører gruppen med alvorlig svekket immunforsvar, les mer om dette her.  Denne dosen settes minimum fire uker etter andre dose.

Oppfriskningsdose til alle over 18 år

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose. 
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

 

 

Vaksinering av ulike grupper

Hvem får tilbud om koronavaksine? 
Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

 • Beboere i sykehjem.
 • Alle 65 år eller eldre.
 • Personer 5–64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19.

Andre grupper

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
 • Alle som har fylt 16 år eller eldre.
 • Barn 5 -15 år kan også vaksineres hvis de og foresatte ønsker.

Utfyllende informasjon


Vaksinasjonstilsbudet til barn og unge: 

Informasjon om koronavaksine for barn 5-11 år 

Utfyllende informasjon om vaksinasjonstilbudet til barn og unge 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år, på flere språk 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - Norsk Bokmål 


Ungdom født 2003, 2004 og 2005: 

 • Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine
 • 8-12 ukers mellomrom mellom dosene 
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine 
 • De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen 

Ungdom 5-15 år med alvorlig grunnsykdom: 

 • Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine 
 • 8-12 ukers mellomrom mellom dosene 
 • Tipasset vaksineregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering 

Barn og ungdom født 2006 - 2009

 • Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker
 • Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.
 • Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.
 • Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).
 • Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Barn født 2010-2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år: 

 • Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:
  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon
 • For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.
 • Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Barn under 5 år 

 • Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år 

Gravide og ammende 
Utfyllende informasjon om vaksinering av gravide og ammende

Oppfriskningsdoser: 

 • Beskyttelsen etter grunnvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. I
 • Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.
 • Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med a) to vaksinedoser eller b) gjennomgått sykdom og én vaksinedose. I Norge regner vi både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som likestilte «immunologiske hendelser», så sant det har gått minst 3 uker mellom hver av dem. Det betyr at gjennomgått infeksjon tilsvarer én vaksinedose. Intervallet mellom dose 2 (eventuelt gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

Om oppfriskningsdoser til ulike aldersgrupper: 

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose. 
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Utfyllende informasjon om oppfriskningsdoser 
 

Vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

 • Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte < 65 år mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.
 • EU har imidlertid besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test. Covid-19-forskriften gir også lettelser rundt smittekarantene for personer i Norge begrenset inntil 3 måneder etter gjennomgått infeksjon, og i tillegg til de som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.
 • Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

Generell informasjon om koronavaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:   

 1. Redusere risiko for død   
 2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
 3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
 4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
 5. Gjenåpne samfunnet  

Koronavaksine - informasjon til befolkningen fra FHI

Smittevern og vaksine - Helsedirektoratet

Følgende vaksiner brukes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet

 • De to godkjente koronavaksinene som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner; Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna). 

Fakta om godkjente koronavaksiner

FHI har nå åpnet for at man kan velge om man vil ha Pfizer eller Moderna. Alta kommune vil legge tilrette for at dette blir mulig også hos oss. Mer informasjon kommer.

FHI har oversatt 12 spørsmål og svar om koronavaksine:

Polsk: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/informasjon-pa-andre-sprak/polsk---sporsmal-og-svar-om-koronavaksine/

Russisk: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/informasjon-pa-andre-sprak/russisk---sporsmal-og-svar/

Rumensk: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/informasjon-pa-andre-sprak/rumensk---sporsmal-og-svar-om-koronavaksine/

Latvisk: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/informasjon-pa-andre-sprak/latvisk---sporsmal-og-svar-om-koronavaksine/

Litauisk: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/informasjon-pa-andre-sprak/lithuanian---sporsmal-og-svar-om-koronavaksine/

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter. Samtidig er det liten risiko for alvorlige bivirkninger de første to månedene etter vaksinasjon.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen av dem ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Derfor er det viktig at vaksiner overvåkes så lenge de er i bruk. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. Vi reagerer raskt når vi mistenker uventede, nye eller alvorlige bivirkninger.

Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Norge utveksler informasjon om bivirkningsmeldinger med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.

I tillegg er vaksineprodusentene pålagt å overvåke vaksinene og rapportere bivirkninger til myndighetene. Det er spesielt strenge krav til dette siden de første koronavaksinene har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. I slike tilfeller er produsentene pålagt å levere tilleggsdokumentasjon på sikkerhet og effekt frem til vaksinen kan få en fullstendig godkjenning. Les mer om godkjenning av koronavaksiner her. 

Legemiddelverket publiserer ukentlige oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her 

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

De fleste vaksinasjonssteder i Norge vaksinerer nå voksne under 65 år, og over 150 000 personer vaksineres ukentlig. Allergiske reaksjoner er vanligere hos yngre voksne enn hos eldre. Alle vaksinasjonssteder har gode rutiner for håndtering av allergiske reaksjoner, også alvorlige allergiske reaksjoner som anafylaksi (allergisk sjokk).

Personer med kjent allergi må gi beskjed om dette i forkant av vaksinasjon.

Her kan du se nærmere på vaksinestatistikken. Hvor mange vaksiner som er sendt ut og satt både på fylkes- og kommune nivå

Koronasertifikat, testsvar og vaksineinformasjon

Det er viktig at du selv sjekker grunndata om vaksinasjon eller test på Helsenorge slik at du får vite at alt er registrert riktig, og at du får tilgang til ditt koronasertifikat når du har behov for det.

Innlogging inn til Helsenorge.no

 • Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene i Helsenorge.

Hvor kan du sjekke opplysningene

Feil eller mangelfulle opplysninger i koronasertifikatet

Du kan kontakt oss på mail koronavaksine@alta.kommune.no  dersom du oppdager feil eller mangelfulle opplysninger.

Du får da beskjed fra oss om vi har funnet feil eller mangler som vi kan rette på.

Hvis feil eller mangler ikke kan rettes av kommunen, så ber vi deg å lese her:

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet på posten.

Bestilling via telefon

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefon for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).
 3. Åpningstid kl. 8.00 – 15.30, mandag til fredag
 4. Fra Norge: 815 55 015
 5. Fra utlandet: + 47 21 89 80 42

Se mer veiledning her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere