A A A
 • Lover og forskrifter

  Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

  Se:
  barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
  forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

  Lover

  Barnehageloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Søknadsfrist

  Henvisninger behandles fortløpende.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

  Saksbehandlingstid

  Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

  Ved ventetid utover 2 mnd. gis det skriftlig beskjed om forventet ventetid.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Barn- og ungetjenesten
  Telefon:78455326
  Telefaks:78430757
  Epost:postmottak.barnogunge@alta.kommune.no
  Postadresse:Barn og ungetjenesten Markveien 26, 9510 Alta
  Besøksadresse:Markveien 26
  Åpningstid:15.mai-15. okt 08-00-15.00 15.okt-15.mai 08.00-16.00
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31